banner

Onze ISO-27001 Certificering; daar plukt u de vruchten van

Data is de brandstof van uw en onze organisatie. Dit vereist een uitstekende bescherming. Om daaraan te voldoen zijn wij ISO-27001 gecertificeerd en dat vinden wij heel vanzelfsprekend. Ook u plukt daar de vruchten van. Deze certificering leidt immers tot meer kwaliteit, efficiënte en structuur die data – anno 2018 – nog beter beschermt.

Vol voor uw veiligheid

Informatiebeveiliging is onze gezamenlijke zorg. Door voortdurend energie te steken in hoogwaardige beveiligingstechnieken gaan wij vol voor veiligheid. Natuurlijk wilt u er zeker van zijn dat er zorgvuldig met uw gegevens en informatie wordt omgegaan. Met een ISO-27001 certificaat tonen wij aan dat de beveiliging van bedrijfsinformatie goed is beschreven, geïmplementeerd en gecontroleerd. Daarmee gaan wij vol voor uw veiligheid!

Onze ISO-certificering staat onder meer garant voor:

  • Een zorgvuldige omgang met uw informatie;
  • Een juiste naleving van relevante wet- en regelgeving;
  • Een beveiliging van uw informatie op alle niveaus binnen onze organisatie;
  • Een goed ingericht en uitvoerend proces voor gegevensbeveiliging, dat leidt tot minder risico’s voor u.

ISO-27001 en de GDPR

U slaat uw gegevens online op en het beveiligen van deze gegevens is daarom enorm belangrijk. De cybercrimineel wordt steeds slimmer en daarmee uw gegevens steeds kwetsbaarder. De ISO-27001 certificering is een zekerheid voor u, want op deze manier tonen wij aan dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Dat is altijd belangrijk, maar ook urgent nu 25 mei 2018 steeds dichterbij komt. De dag dat men de GDPR actief gaat handhaven. Uw persoonsgegevens zijn veilig bij T-ICT.

Heeft u nog vragen over de ISO-27001 Certificering of informatiebeveiliging? Dan staan wij voor u klaar.

NIEUWS